Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του συνόλου των εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής, Βραχομηχανικής, Καταλληλότητας Εδαφών και Αδρανών Υλικών. Οι εργαστηριακές δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Ελληνικές και διεθνείς  (ΑSTM, ΕΝ, BS, ISRM, E105-86, E105-84, κ.λπ). Επίσης διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παρακολούθηση της κινηματικής των κατολισθήσεων και εξοπλισμό για διάφορες εργασίες πεδίου

·              Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Ιδιότητες αναγνώρισης: υγρασία, βαθμός κορεσμού, φαινόμενο βάρος, ειδικό βάρος, λόγος κενών, πορώδες, σχετική πυκνότητα

Ιδιότητες ταξινόμησης: κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια – δείκτες συνεκτικότητας διογκωσιμότητα, ανθρακικά άλατα – οργανική ύλη, υδροπερατότητα

Μηχανικές ιδιότητες: ανεμπόδιστη θλίψη, άμεση διάτμηση, τριαξονική θλίψη (UU, CUPP, CD), περιστροφική διάτμηση, μονοδιάστατη στερεοποίηση, διάτμηση μεγάλων διαστάσεων (30×30 cm)

·              Δοκιμές Βραχομηχανικής

Ανθεκτικότητα σε χαλάρωση, ταχύτητες υπερήχων, σκληρότητα, παράμετροι μηχανικής αντοχής (σημειακή φόρτιση, μοναξονική θλίψη, εφελκυστική αντοχή – Brazilian), τριαξονική θλίψη,  παράμετροι παραμορφωσιμότητας. (μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson), διατμητική αντοχή ασυνεχειών.

 

·              Δοκιμές Καταλλητότητας εδάφων

Συμπύκνωση κατά Proctor, Καλιφορνιακός Λόγος Φέρουσας Ικανότητας (CBR), έλεγχος συμπύκνωσης με τη μέθοδο κώνου και άμμου

·              Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών Υλικών

Γεωμετρικές ιδιότητες: κοκκομετρική διαβάθμιση, δείκτης πλακοειδούς, δείκτης επιμήκυνσης, δείκτης μορφής, δείκτης ισοδύναμου άμμου

Φυσικές ιδιότητες: ειδικό βάρος και υγρασία απορρόφησης

Μηχανικές ιδιότητες: αντοχή Micro-Deval, αντοχή σε τριβή και κρούση με τη συσκευή Los Angeles,  δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV),  δείκτης αντοχής σε κρούση  (Impact Value), ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση («υγεία»)

Χημικές ιδιότητες αδρανών

·              Εξοπλισμός ενόργανης παρακολούθηση της κινηματικής των κατολισθήσεων με δύο συστήματα φορητών ηλεκτρονικών αποκλισιομέτρων και ένα πιεζόμετρο

·              Μετεωρολογικούς σταθμούς, GNSS και αποκλισιόμετρα μόνιμης εγκατάστασης  για την παρακολούθηση της κινηματικής των κατολισθήσεων σε πραγματικό χρόνο

·              Δίκτυο παρακολούθησης της κινηματικής των κατολισθήσεων με σταθμούς NAS για την αποθήκευση των δεδομένων με τη χρήση δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας

·              Σύστημα Velodyne Real time 3D Lidar sensor

·              Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ)/UAV

·              Εξοπλισμό για Επιτόπου Δοκιμές Φόρτισης Πλάκας