Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νικόλαος Δεπούντης

Επικ. Καθηγητής - Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Νικόλαος Σαμπατακάκης

Ομότιμος Καθηγητής (Emeritus Professor)

Γεώργιος Κούκης

Ομότιμος Καθηγητής (Emeritus Professor)

G.Koukis@upatras.gr

Σπυρίδων Λαϊνάς

Διδάσκων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (Academic Experience Lecturer)

2610 997712
 splainas@upatras.gr
104

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Βασίλης Μπουμπούλης Γραφείο 127 geo11086@upnet.gr
Μαρία Μιχαλοπούλου Γραφείο 127 geo12088@upnet.gr
Μανώλης Χατζηαγγελής Γραφείο 127 up1089644@upatras.gr