Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νικόλαος Σαμπατακάκης

Καθηγητής

Νικόλαος Δεπούντης

Επικ. Καθηγητής - Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Γεώργιος Κούκης

Ομότιμος Καθηγητής

G.Koukis@upatras.gr

Αικατερίνη Κάβουρα

Μεταδιδάκτορας

2610 997712
kavoura@upatras.gr
127

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Σοφία Αναγνωστοπούλου Γραφείο 127 geo09008@upnet.gr
Αικατερίνη Σέρβου Γραφείο 127 geo09124@upnet.gr
Βασίλης Μπουμπούλης Γραφείο 127 geo11086@upnet.gr
Μαρία Μιχαλοπούλου Γραφείο 127 geo12088@upnet.gr
Μανώλης Χατζηαγγελής Γραφείο 127 up1089644@upatras.gr