Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νικόλαος Σαμπατακάκης

Καθηγητής – Δ/ντής Εργαστηρίου

Νικόλαος Δεπούντης

Επικ. Καθηγητής

Γεώργιος Κούκης

Ομότιμος Καθηγητής

G.Koukis@upatras.gr

Αικατερίνη Κάβουρα

Μεταδιδάκτορας

2610 997712
kavoura@upatras.gr
127

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μαρία Κορδούλη kordouli@upatras.gr
Σοφία Αναγνωστοπούλου geo09008@upnet.gr
Αικατερίνη Σέρβου geo09124@upnet.gr
Βασίλης Μπουμπούλης geo11086@upnet.gr