Σύντομη Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Γεωλογίας (εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) ως φορείς υποδοχείς του προγράμματος GDFP (Greek Diaspora Fellowship Program) θα φιλοξενήσουν το διάστημα 23 Ιουνίου-17 Ιουλίου 2022 υπότροφο της Ελληνικής Διασποράς που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Νιάρχος και το ίδρυμα Fullbright και θα απασχοληθεί στο έργο «Δοκιμές Διάτμησης Μεγάλης Κλίμακας σε διεπιφάνειες εδαφικών-γεωσυνθετικών …

Σύντομη Ανακοίνωση Read More »