Καλώς Ήρθατε Στην Επίσημη Ιστοσελίδα Του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας Πατρών, Engeolab

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας ιδρύθηκε το 1988 ως οργανική μονάδα του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγινε αυτόνομο το έτος 2000 με το ΠΔ 284/2000. Έχει σημαντική προσφορά στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, ενώ διαθέτει πλούσιο, σύγχρονο εργαστηριακό και επιτόπου μηχανολογικό εξοπλισμό. Δραστηριοποιείται σε ερευνητικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τη μελέτη – κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων καθώς και των επιπτώσεών τους στο γεω-περιβάλλον, ενώ βασικό άξονα έρευνας αποτελούν οι γεω-κίνδυνοι λόγω της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής και κυρίως οι κατολισθήσεις. Στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς επίσης και εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα (Μελετητικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες) όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου «Δίκτυο Παρατήρησης της Γης για Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων» (ObsEarth).
Τα βασικά ερευνητικά θέματα στα οποία δραστηριοποιείται, συνίστανται στην ανάπτυξη – βελτιστοποίηση μεθοδολογιών και εφαρμογών σχετικά με τα παρακάτω:

  • Επίδραση τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών συνθηκών στη μελέτη – κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων (φράγματα, σήραγγες, οδοποιία κ.λπ.)
  • Αίτια εκδήλωσης, συστήματα ενόργανης παρακολούθησης, μέτρα αποκατάστασης – προστασίας και επικινδυνότητα κατολισθήσεων
  • Καταγραφή, αποτύπωση και επεξεργασία κρίσιμων γεω-περιβαλλοντικών παραμέτρων, για την αστική καταλληλότητα, το χωροταξικό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων
  • Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και σπηλαίων
  • Έλεγχος καταλληλότητας γεωϋλικών για διάφορες χρήσεις (αδρανή υλικά, επιχώματα κ.λπ.).
  • Επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της διάβρωσης εδαφών και πετρωμάτων σε παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.