ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ερευνητικά έργα που εκπονήθηκαν από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας (κύριος ερευνητικός φορέας υλοποίησης) από το έτος 2000 και μετά

 1. «Διερεύνηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών». ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕ. (Δεκέμβριος 2001 – Μάιος 2002)
 2. «Γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης Κερνίτσας (Χ.Θ 9+500 οδού Πούντας – Καλαβρύτων)». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (Ιούλιος– Δεκέμβριος 2002)
 3. «Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και της θεμελίωσης των τειχών Ιστορικών Μνημείων και διατύπωση μέτρων στερέωσης του υποβάθρου τους, με εφαρμογή στο Κάστρο Καλαμάτας». Υπουργείο Πολιτισμού (2001-2002)
 4. «Έρευνα σχετικά με την παρακολούθηση και οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας περιοχής Καρυάς». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (2002 – 2003).
 5. «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σχετικά με τα κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή Μαραθόκαμπου Σάμου και επηρεάζουν τους οδικούς άξονες». Νομαρχιακή Αυτ/ση Σάμου (Ιούνιος – Αύγουστος 2002)
 6. «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων της οδού Πούντας – Καλαβρύτων. Τμήματα: Χ.Θ. 10+10 – 10+500, Χ.Θ. 9+150 – 9+350, Χ.Θ. 2+700 – 3+400». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2003)
 7. «Ο σεισμός της Λευκάδας: Ερμηνεία των κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο – Προτάσεις αντιμετώπισης». ΥΠΕΧΩΔΕ – ΟΑΣΠ (Αύγουστος – Δεκέμβριος 2003)
 8. «Διερεύνηση, αποτίμηση και ταξινόμηση κρίσιμων παραμέτρων του εδάφους για τη διάθεση συγκεκριμένων υγρών αποβλήτων μετά από επεξεργασία. Προσδιορισμός του τύπου επεξεργασίας». Υπουργείο Υγείας (2003 – 2004)
 9. «Γεωτεχνική έρευνα για την οριοθέτηση οικισμών Καρυάς – Ν. Σουλίου». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (2004 – 2005)
 10. «Διερεύνηση γεωλογικής καταλληλότητας στην αστική περιοχή της πόλης της Σάμης Ν. Κεφαλληνίας». Δήμος Σάμης (Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2005)
 11. «Γεωτεχνική έρευνα στον οικισμό Άγιος Ανδρέας Καρπενησίου». Δήμος Καρπενησίου (2004 – 2005)
 12. «Γεωτεχνική έρευνα ευστάθειας των πρανών και των συνθηκών θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο νομό Μεσσηνίας». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2005 –2006)
 13. «Διερεύνηση της φυσικής κατάστασης και των μηχανικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών και γεωυλικών στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων». Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Πατρών – Πρόγραμμα «Καραθεοδωρής» (2003 – 2006)
 14. «Τεχνικογεωλογικός Χάρτης περιοχής Αθηνών». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – ΙΓΜΕ (2005 – 2006)
 15. «Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας με την κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2005 – 2006)
 16. «Γεωτεχνική έρευνα για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Έξω Αγιά – Παραλία Προαστίου Πατρών». ΔΕΥΑΠ (Αύγουστος – Οκτώβριος 2007)
 17. «Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σε έκταση του ΟΕΚ στην Κοινότητα «Κουνάβοι» Ηρακλείου Κρήτης». Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2007)
 18. «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές έρευνες σε πυρόπληκτους Δήμους του Νομού Ηλείας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων – Σχεδιασμός μέτρων προστασίας». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2008 – 2010)
 19. «Μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων στον οικισμό Σαντομερίου μετά το σεισμό του Ιουνίου 2008». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ιούλιος – Αύγουστος 2008)
 20. «Γεωτεχνική έρευνα για τις συνθήκες θεμελίωσης του κατάλληλου για επανακατοίκηση χώρου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Λεπτοκαρυάς Δήμου Πυλήνης». Δήμος Πυλήνης (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008)
 21. «Εκπόνηση ειδικών τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών και δυναμικών αναλύσεων για την αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης του εδάφους και των κατασκευών στις σεισμόπληκτες περιοχές των οικισμών Βάλμης και Νησίου Νομού Ηλείας». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2008 – 2009)
 22. «Γεωτεχνικές έρευνες με την ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στους οικισμούς Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων και Λαμπιρίου Δ.Δ. Ζήριας νομού Αχαΐας». Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2010).
 23. «Αποκατάσταση ζημιών στον πρωτεύοντα οδικό άξονα Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμη στην περιοχή Στόμιο Οξυλίνθου από κατολισθητικά φαινόμενα». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2010).
 24. «Κατολίσθηση ογκολίθων στον οικισμό Παγώνδας Πυθαγορείου Σάμου». Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2011)
 25. «Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σε έκταση του ΟΕΚ στην περιοχή Λεωνιδίου». Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (2011)
 26. «Καταγραφή και παρακολούθηση διαρροών στις σήραγγες του φράγματος Μόρνου». Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. ΕΥΔΑΠ (2011–2012)
 27. «Οριοθέτηση των επικίνδυνων για πτώσεις βράχων περιοχών της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από Χ.Θ. 7+500 έως 10+500». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2012)
 28. «Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας». «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών».
 29. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (2012 – 2015), με υπεύθυνο ερευνητικό φορέα υλοποίησης το τμήμα Φυσικής του Παν/μιου Πατρών.
 30. «Landslide Risk Assessment Model for Disaster Prevention and Mitigation – LANDSLIDE. European Commission Directorate – General Humanitarian aid and civil protection (2015 – 2018)» , με κύριο ερευνητικό φορέα υλοποίησης το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 31. «Διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας». Σύνδεσμος Ύδρευσης «Πηνειός» Ν. Ηλείας (2018 – 2019)
 32. «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών μεθοδολογιών (ΓΕΩΔΟΡΥ)». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. (ΟΠΣ 5007641, 2017-2020)
 33. «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)». Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. (MIS 5003629, 2018 – 2020)
 34. «Large scale shear tests of soil-geosynthetic interfaces». Collaborative Research in the field of Geotechnical and Geological Engineering funded by the Greek Diaspora Fellowship Program (2020-2021)
 35. «Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων – Αποτυπώσεις και προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2020-2021).
Επιπρόσθετα, λειτουργεί το πρόγραμμα «Έρευνες Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας» που αποβλέπει στην Παροχή Υπηρεσιών (αποκλειστικά και μόνο εκτέλεση εξειδικευμένων μελετών και εργαστηριακών δοκιμών) σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα

 1. Koukis, G., Sabatakakis, N. (2000): «Engineering geological environment of Athens, Greece», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 59:127 – 135. doi: 10.1007/s100640000058
 2. Marinos, P., Bouckovalas, G., Tsiambaos, G., Sabatakakis, N., Antoniou, A. (2001): «Ground zoning against seismic hazard in Athens, Greece», Engineering Geology, 62:343 – 356. doi: 10.1016/S0013-7952(01)00035-7
 3. Anagnostopoulos, A., Koukis, G., Sabatakakis, N., Tsiambaos, G. (2003): «Empirical correlations of soil parameters based on Cone Penetration Tests (CPT) for Greek soils», Geotechnical and Geological Engineering, 21:377 – 387. doi: 10.1023/B:GEGE.0000006064.47819.1a
 4. Tsiambaos, G., Sabatakakis, N. (2004): «Considerations on strength of intact sedimentary rocks», Engineering Geology, 72:261 – 273. doi: 10.1016/j.enggeo.2003.10.001
 5. Depountis, N., Harris, Ch., Davies, M., Koukis, G., Sabatakakis, N. (2005): «Application of electrical imaging to leachate plume evolution studies under in – situ and model conditions», Environmental Geology, 47:907 – 914, doi:
  10.1007/s00254-004-1219-5
 6. Koukis, G., Sabatakakis, N., Tsiambaos, G., Katrivesis. N. (2005): «Engineering geological approach to the evaluation of seismic risk in metropolitan regions: case study of Patras, Greece», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 64:219 – 235. doi:
  10.1007/s10064-005-0273-x
 7. Sabatakakis, N., Koukis, G., Mourtas, D. (2005): «Composite landslides induced by heavy rainfalls in suburban areas: City of Patras and surrounding area, western Greece», Landslides 2:202 – 211. doi:
  10.1007/s10346-005-0002-3
 8. Koukis, G., Sabatakakis, N., Spyropoulos, A. (2007): «Resistance variation on low quality aggregates», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 66:457 – 466. doi:
  10.1007/s10064-007-0098-x
 9. Sabatakakis, N., Koukis, G., Tsiambaos, G., Papanakli, S. (2008): «Index properties and strength variation controlled by microstructure for sedimentary rocks», Engineering Geology, 97 (2008) 80–90. doi:
  10.1016/j.enggeo.2007.12.004
 10. Depountis, N., Koukis, G., Sabatakakis, N. (2009): «Environmental problems associated with the development and operation of a lined and unlined landfill site. A case study demonstrating two landfill sites in Patras, Greece», Environmental Geology, 56: 1251 – 1258, doi:
  10.1007/s00254-008-1224-1
 11. Koukis, G., Sabatakakis, N., Ferentinou, M., Lainas, S., Alexiadou, X., Panagopoulos, A. (2009): «Landslide phenomena related to major fault tectonics: rift zone of Corinth Gulf, Greece», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68: 215 – 229. doi:
  10.1007/s10064-008-0184-8
 12. Koukis, G., Sabatakakis, N., Lainas, S., Depountis, N., Skias, N. (2010): «Engineering geological investigation of heavy-rainfall induced landslides in wildfire affected areas, Western Greece», Geologically Active, Proceedings of the 11th IAEG Congress, Auckland, New Zealand, pp.331-338, ISBN 978-0-415-60034-7.
 13. Tsiambaos, G., Sabatakakis, N. (2011): «Empirical estimation of shear wave velocity from in situ tests on soil formation in Greece», Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 70:291 – 297. doi:
  10.1007/s10064-010-0324-9
 14. Sabatakakis N, Koukis G, Vassiliades E, Lainas S (2013): «Landslide susceptibility zonation in Greece». Natural Hazards 65(1):523 – 543. doi:
  10.1007/s11069-012-0381-4
 15. Sabatakakis, N., Depountis, N., Vagenas, N. (2014): «Evaluation of Rockfall Restitution Coefficients», Engineering Geology for Society and Territory, Proceedings of the 12th IAEG Congress, Torino, Italy, pp. 2023-2026, doi:
  10.1007/978-3-319-09057-3_359
 16. Tsiambaos, S., Sabatakakis, N., Rondoyanni, Th., Depountis, N., Kavoura, K. (2015): «Composite landslides affecting Flysch and Neogene weak rock formations induced by heavy rainfalls», Innovations in Applied and Theoretical Rock Mechanics, 13th International Congress of Rock Mechanics, Montreal, Canada, p.10,. ISBN 978-1-926872-25-4.
 17. Lainas S, Sabatakakis N, Koukis G (2016): “Rainfall thresholds for possible landslide initiation in wildfire-affected areas of western Greece” Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75:883-896, doi:
  10.1007/s10064-015-0762-5
 18. Nikolakopoulos K., Kavoura K., Depountis N., Kyriou A., Argyropoulos N., Koukouvelas I., Sabatakakis N. (2017): «Preliminary results from active landslide monitoring using multidisciplinary surveys», European Journal of Remote Sensing 50(1): 280-299, doi:
  10.1080/22797254.2017.1324741
 19. Sabatakakis N, Tsiambaos G, Ktena S, Bouboukas S (2018). “The effect of microstructure on mi strength parameter of common rock types”. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 77: 1673-1688. doi:
  10.1007/s10064-017-1059-7
 20. Depountis, N., Vidali, M., Kavoura, K., Sabatakakis, N. (2018): «Soil erosion prediction at the water reservoir’s basin of Pineios dam, Western Greece, using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS». WSEAS Transactions on Environment and Development, 14: 457-463. E-ISSN: 2224-3496.
 21. Depountis, N., Michalopoulou M., Kavoura, K., Nikolakopoulos K., Sabatakakis, N. (2020): «Estimating soil erosion rate changes in areas affected by wildfires». ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(10), 562. doi: 10.3390/ijgi9100562.
 22. Kavoura, K., Sabatakakis, N. (2020): «Investigating landslide susceptibility procedures in Greece». Landslides, 17:127-145. doi: 10.1007/s10346-019-01271-y.
 23. Kavoura, K., Konstantopoulou M., Depountis, N., Sabatakakis, N. (2020): «Slow-moving landslides: kinematic analysis and movement evolution modeling». Environmental Earth Sciences, 79: 130. doi: 10.1007/s12665-020-8879-7.
 24. Depountis, N., Nikolakopoulos K., Kavoura, K., Sabatakakis, N. (2020): «Description of a GIS-based rockfall hazard assessment methodology and its application in mountainous sites». Bulletin of Engineering. Geology and the Environment, 79: 645-658. doi: 10.1007/s10064-019-01590-3.
 25. Depountis, N., Sabatakakis, N., Kavoura, K., Nikolakopoulos K., Elias P., Drakatos G. (2021): «Establishment of an Integrated Landslide Early Warning and Monitoring System in Populated Areas». In: Casagli N., Tofani V., Sassa K., Bobrowsky P.T., Takara K. (eds) Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020, 189-194. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-60311-3_21.
 26. Depountis, N., Pelekis P., Sabatakakis, N. (2021): «Classification of soils’ contamination susceptibility with the use of the permeameter apparatus». Arabian Journbal of Geosciences, 14: 1317. doi: 10.1007/s12517-021-07698-9.
 27. Boumboulis V., Apostolopoulos D., Depountis, N., Nikolakopoulos K. (2021): «The Importance of Geotechnical Evaluation and Shoreline Evolution in Coastal Vulnerability Index Calculations». Journal of Marine Science and Engineering, 9(4): 423. 10.3390/jmse9040423.